Skip to main content

Groepen op de Julianaschool

Groep 1 - 2

Groep 1 – 2

Welkom in groep 1-2 van de KJS.

Iedere ochtend beginnen we om 8:20 uur, dan gaan de deuren open voor
inloop en kunnen de kinderen een spelletje/activiteit kiezen om te doen.
Daarna gaan we in de kring, waarin de kinderen de ruimte krijgen om te
vertellen wat ze hebben meegemaakt en wat hen bezighoudt. We beginnen
met gebed, en daarna volgt het Bijbelverhaal of een verwerking van de
verhalen die in de week verteld zijn.

In onze groep werken wij voornamelijk aan de hand van thema’s.
Activiteiten die te maken hebben met de reken- en taalontwikkeling,
koppelen we zoveel mogelijk aan het thema, waar we die periode aan
werken. In de cijfer- en letterhoek zijn de kinderen hier op hun eigen niveau
mee bezig. Ze ontdekken in hun spel waar rekenen en taal allemaal voor
nodig is. Op deze manier krijgen rekenen en taal ook echt betekenis voor de
kinderen.

Dit schooljaar werken we de eerste weken over het thema ‘Gi-ga-groen, in
het begin….’, dit is het thema van de Kinderboekenweek van dit jaar. Alle
activiteiten, waaronder ook het spel, gebeurt zoveel mogelijk aan de hand
van dit thema. Zo zijn we van plan om een scheppingsboek te maken n.a.v.
de Bijbel. De laatste 2 weken van het thema, staat het prentenboek centraal,
wat gekozen is.

Zo wordt er na iedere vakantie weer een ander thema gekozen. Tijdens
iedere periode staat er een psalm centraal, die we zoveel mogelijk dagelijks
zingen met de kinderen. Deze periode is dat Psalm 100 vers 2.
Verder werken we school breed met de Kanjertraining, waarbij in groep1-2
begonnen wordt. In deze groep worden de petten, het aapje, de vlerk, het
konijntje en de kanjertijger voor het eerst geïntroduceerd. Dit komt in alle
jaargroepen terug.

We hebben een erg leuke groep kinderen, die heel goed kunnen werken,
spelen en meedenken, maar ook graag elkaar en de juf willen helpen.

Vriendelijke groeten van
Juf Carin, juf Marianne, juf Lucinda en juf Jettie

Groep 3 - 4

Welkom in groep 3/4

Vooral voor de kinderen van groep 3 is dit een bijzonder jaar. Wij leren lezen!We werken met de methode ‘Veilig leren lezen’. Rond de kerstvakantie hebben we alle letters geleerd. Elke dag werken we in ons werkboekje, maar ook regelmatig met de magneetletterdozen, letterspelletjes, laptop enz.Als we een woord lezen, proberen we dat ‘zoemend’ te doen. Je plakt de letters aan elkaar: ‘sssiiim’. Als je een woordje wil opschrijven, dan hak je de letters los van elkaar: ’s-i-m’.We leren deze letters ook gelijk schrijven en vanaf de herfstvakantie lukt het meestal al om zinnetjes en korte verhaaltjes te lezen.Zoem helpt ons daarbij.Lezen is het heel belangrijk dit jaar. Elke week mogen de kinderen bij de schoolbieb boekjes uitzoeken voor in de klas en op school.Groep 4 krijgt dit jaar voor het eerste taal, nieuwsbegrip en leesparade.

We houden het graag gezellig in de groep. Dat doen we ook doormiddel van de kanjertraining.Andere vakken die we krijgen zijn engels, muziek, handvaardigheid, gym, tekenen, spelling, blink (zaakvakken),Elke dag luisteren we naar een Bijbelverhaal of zingen we liedjes voor God.

De juffen in de klas zijn dit jaar Juf Eline en juf Jorrianne.Juf Marianne en juf Lucinda helpen in de klas waar nodig is.Heeft u vragen, mail of bel gerust of loop even binnen als dat mogelijk is.

Groep 5 - 6

Groep 5 – 6 

Welkom in groep 5/6!

Deze groep wordt gedraaid door juf Nel. Juf Els en juf Lucinda werken ook in deze groep als ondersteuning. In deze jaren wordt er gebouwd op de vaardigheden en kennis die de leerlingen in groep 3/4 geleerd hebben. Er wordt gewerkt aan het vloeiend beheersen van woordjes en sommen, het ontdekken en structureren van de wereld om hen heen. De leerlingen maken een (gedeeltelijke) switch naar het gebruik van laptops voor vakken als taal, spelling en Engels. De Nederlandse taal wordt geleerd aan de hand van thema’s zoals ziekenhuis, nacht en Amsterdam.

De leerlingen starten ook met een typecursus, topografie en maken kennis met huiswerk. Naast de vakinhoudelijke kennis, gaan de kinderen ook aan de slag met zichzelf en hun rol in een groep. Uniek zijn en deel uitmaken van een groep op een positieve manier, zijn kernthema’s van de Kanjertraining die de leerlingen aangeboden krijgen. Zo leren ze elke dag meer over God en de wereld waarin ze leven.

Groetjes,

Groep 5/6

Groep 7 - 8

Welkom in groep 7/8!

De jaren waarin we de laatste puntjes op de i zetten. Juf Saskia en meester Peter hebben dit jaar 17 leuke kids in de klas. In een veilige en fijne klas proberen we zo veel mogelijk te leren, te doen en te maken.  Dit doen we elke dag met de hoofdvakken spelling, rekenen en taal. Maar daarnaast werken we ook met veel meer vakken, zoals technisch lezen, blink, blits, nieuwsbegrip, handvaardigheid, tekenen en gymnastiek.

In groep 7/8 leren we ook alvast om met dagelijks huiswerk om te gaan. In dit huiswerk zitten vakken, zoals godsdienst, rekenen, taal, spelling, topografie en Engels. Dit wordt dagelijks met de kinderen op een vast moment besproken en/of nagekeken.

In deze jaren bezoeken we ook scholen. Elk jaar proberen we diverse scholen te bezoeken om zo een zo’n goed mogelijk beeld te krijgen welke school nu het beste bij welke leerling past. Ook is er meestal een onderwijsmarkt waar elke school een presentatie geeft van wie zij nu eigenlijk zijn. En zoals elk jaar kan iedereen zo een keuze maken voor het vervolg van de schoolcarrière.

In onze klas werken we veel zelfstandig en in groepjes. We leren om zelfstandig te plannen tijdens zelfstandig werk, keuzes te maken, maar daarnaast ook om in groepjes samen te werken. Dit bijvoorbeeld in de taallessen waarin we de ene keer groepsopdrachten en de andere keer individuele opdrachten hebben. Bij Blink is dit precies hetzelfde. Zo leren we met en van elkaar!

Digitaal werken is op het voortgezet onderwijs steeds meer een belangrijk iets. In onze groep besteden we daar veel aandacht aan. De kinderen krijgen digitaal het zelfstandig werk, wat zij digitaal moeten invullen, het rekenen is grotendeels digitaal en daarnaast werken we veel tijdens taal, blink en nieuwsbegrip op de laptop. Ook toetsen worden vaak afgenomen via de laptop. Zo gaan we mee met onze tijd 😉

Kortom, wat een gave, leerzame, leuke en fijne jaren hebben we in groep 7/8 voor de boeg! En als er dan ook nog eens zulke leuke en lieve kinderen als dit jaar in de groep zitten, dan heb je een tevreden juf meester !

Groetjes,

Juf Saskia en meester Peter