Skip to main content

Groepen op de Julianaschool

Groep 1 - 2

Groep 1 – 2 

Welkom in groep 1-2 van de KJS. 

Iedere ochtend beginnen we om 8:20 uur, dan gaan de deuren open voor
inloop en kunnen de kinderen een spelletje/activiteit doen bij een tafel of bankje. Iedere week staan er dezelfde activiteiten klaar en wordt dat gerouleerd, zodat ieder groepje de verschillende activiteiten doet. Iedere nieuwe week worden er andere spellen/activiteiten gekozen. De juf zit vanaf 8:30 uur bij een groepje, zodat we daar iets nieuws kunnen herhalen of uitleggen in een klein groepje. 

Daarna gaan we in de kring, waarin de kinderen de ruimte krijgen om te
vertellen wat ze hebben meegemaakt en wat hen bezighoudt. We beginnen
met gebed, en daarna volgt het Bijbelverhaal of een verwerking van de
verhalen die in de week verteld zijn. 

 In onze groep werken wij voornamelijk aan de hand van thema’s.
Activiteiten die te maken hebben met de reken- en taalontwikkeling,
koppelen we zoveel mogelijk aan het thema, waar we die periode aan
werken. In de cijfer- en letterhoek zijn de kinderen hier op hun eigen niveau
mee bezig. Ze ontdekken in hun spel waar rekenen en taal allemaal voor
nodig is. Op deze manier krijgen rekenen en taal ook echt betekenis voor de
kinderen. 

 Dit schooljaar werken we de eerste weken over het thema ‘ik woon in een huis, dit sluit aan bij het thema van de Chr. Kinderboekenweek wat “Bij mij thuis” is. Alle activiteiten, waaronder ook het spel, gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van dit thema. Dus veel activiteiten zullen gaan over het huis, de slaapkamer van het kind, maar ook het gezin, huisdieren. De laatste 2 weken van het thema, staat het prentenboek centraal, wat gekozen is.
 

Zo wordt er na iedere vakantie weer een ander thema gekozen. Tijdens
iedere periode staat er een psalm centraal, die we zoveel mogelijk dagelijks
zingen met de kinderen. Deze periode is dat Psalm 77 vers 7. Dit is in overleg met de zondagscholen, waar ze deze psalm ook leren in één van de weken voor de herfstvakantie.  

Verder werken we school breed met de Kanjertraining, waarbij in groep1-2
begonnen wordt. In deze groep worden de petten, het aapje, de vogel, het
konijn en de kanjertijger voor het eerst geïntroduceerd. Dit komt in alle
jaargroepen terug. 

We hebben een erg leuke groep kinderen, die heel goed kunnen werken,
spelen en meedenken, maar ook graag elkaar en de juf willen helpen. 

 Vriendelijke groeten van,

Juf  Simone, juf Geerke en juf Jettie 

 

Groep 3 - 4

Welkom in groep 3/4

Voor de kinderen van groep 3 is dit een bijzonder jaar. Wij leren lezen! We werken met de methode ‘Veilig leren lezen’. Rond de kerstvakantie hebben we alle letters geleerd. Elke dag werken we in ons werkboekje, maar ook regelmatig met de magneetletterdozen, letterspelletjes, laptop enz. Als we een woord lezen, proberen we dat ‘zoemend’ te doen. Je plakt de letters aan elkaar: ‘sssiiim’. Als je een woordje wil opschrijven, dan hak je de letters los van elkaar: ’s-i-m’. We leren deze letters ook gelijk schrijven en vanaf de herfstvakantie lukt het meestal al om zinnetjes en korte verhaaltjes te lezen. Zoem helpt ons daarbij.

Lezen is het heel belangrijk dit jaar. Elke week mogen de kinderen op vrijdag bij de schoolbieb boeken uitzoeken voor in de klas en op school.

Groep 4 krijgt dit jaar voor het eerste taal, nieuwsbegrip en leesparade. Bij taal hebben steeds een ander thema waarbij we nieuwe woorden leren. Het thema waar we mee gaan beginnen is ‘start’. Bij nieuwsbegrip lezen we steeds een tekst die hoort bij een nieuwsitem van de afgelopen week. We denken na over de tekst en we maken vragen met elkaar.

 

We houden het graag gezellig in de groep. Dat doen we met behulp van de kanjertraining. Andere vakken die we krijgen zijn rekenen, spelling, schrijven, Engels, muziek, handvaardigheid, gym en blink (wereldoriëntatie) vanaf de kerstvakantie.

Elke dag beginnen we met een stukje uit een Bijbels dagboekje. Verder luisteren we naar een Bijbelverhaal of zingen we liedjes voor God.

 

De juffen in de klas zijn dit jaar juf Marinka (ma-vr) en juf Marianne (do-vr) Juf Els helpt als onderwijsassistente in de klas waar nodig is. Heeft u vragen, mail of bel gerust of loop even binnen als dat mogelijk is.

Groep 5 - 6

Groep 5/6
Welkom in groep 5/6,
Wij zijn een gezellige klas van 19 leerlingen. We krijgen een hoop schoolvakken, maar we vinden het vooral belangrijk dat ieder kind zichzelf mag zijn.
Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Jorrianne voor de klas. Op dinsdag, donderdag en vrijdag juf Lucinda.
Vakken die we krijgen in groep 5/6 zijn: rekenen, taal, kanjertraining, spelling, blits, schrijven, blink, leesparade, gym, handvaardigheid en nog meer.We leren steeds zelfstandiger werken en veranderen van kleine kinderen steeds meer in pre-pubers.
God is belangrijk op deze school. Dagelijks zingen en bidden we, en de juf vertelt dagelijks iets uit de Bijbel.
19 kinderen en 2 juffen. Allemaal uniek gemaakt en met elkaar hebben we weer een prachtige en unieke klas.
U kunt ons bereiken via onze mailadressen.
Juf Jorrianne
j.verduijn@jslag.nl
juf Lucinda
l.vanherk@jslag.nl

Groep 7 - 8

Informatie over groep 7/8

Even voorstellen 

Welkom in groep 7 en 8! Misschien voor de eerste keer, maar mogelijk ook niet voor het eerst, mogen wij een kind van u in de klas hebben. Wij zijn Saskia Aantjes en Peter Roggeveen en dit jaar de leerkrachten van groep 7 en 8.  

Praktische informatie

Elke dag om 08.25 uur gaat de bel en starten we met elkaar.
Groep 7/8 staat in de rij tussen de trapjes van de kleuters en groep
5 t/m 8 tegen de muur. Om 14.00 uur gaat de bel en zijn de kinderen uit.
Wanneer uw kind jarig is, mag dit uiteraard op school gevierd
worden. Graag van tevoren even aangeven op welke dag uw kind
dit wil vieren. Dit vieren we om 10.00 uur in de klas. Vervolgens mag
uw kind nog de klassen rond om door de andere leerkrachten
gefeliciteerd te worden.

De klassenouder voor dit jaar is nog onbekend. Zou u dit willen zijn
voor groep 7/8, stuur ons dan in de eerste week een mail. De
klassenouder is iemand die samen met ons dingen regelt of oppakt
voor bijvoorbeeld activiteiten, uitjes of andere zaken. We zien uw
mail graag tegemoet!

U kunt ons dit jaar op verschillende manieren bereiken.
Dit kan via de Parro of mail.

Onze mailadressen zijn:
p.roggeveen@jslag.nl & s.aantjes@jslag.nl
Telefoonnummer: 0180-681992
Ook kunt u na schooltijd even binnenlopen (en eventueel een
afspraak maken)

Kanjertraining

Onze school is een kanjerschool. Dit betekent dat we vijf afspraken
hebben:
-We vertrouwen elkaar
-We helpen elkaar
-Niemand speelt de baas
-Niemand lacht uit
-Niemand blijft zielig
Tijdens de eerste periode gaan we veel aan de slag met
kanjertraining. We zullen veel groepsactiviteiten met elkaar doen
om elkaar zo goed mogelijk te leren kennen en het zo fijn mogelijk
met elkaar te maken. Dit doen we door te werken met 3 petten.
Vraag gerust eens aan uw kind wat het heeft gedaan die dag met
kanjertraining. De eerste drie weken zal dit dagelijks plaats vinden
en hierna per week terugkomen. Na de kerstvakantie hebben we de zilveren weken en voor de zomervakantie nog de bronzen weken.

Bijbelse geschiedenis

Iedere morgen beginnen we met God. Dit doen we door middel van
gebed en het voorlezen uit een dagboekje. Daarnaast worden er 3
Bijbelverhalen in de week verteld. Op dinsdag overhoren we 1x per
week de psalm (volgens het psalmrooster, te vinden op de site en in
het huiswerk). Ook besteden we iedere week een les aan
kerkgeschiedenis. Buiten de vaste momenten in het rooster
proberen we door de dag heen ook ons geloof uit te dragen en
gesprekken aan te gaan met de kinderen.

Thematisch werken

De laatste jaren werken we vak geïntegreerd. Dit houdt in dat we de
vakken biologie, geschiedenis en aardrijkskunde met elkaar
combineren. We kiezen hiervoor om extra in te zoomen op
bepaalde onderwerpen. We doen dit aan de hand van de methode
Blink. Eerst krijgen de leerlingen theorielessen, waarna ze zelf aan
de slag gaan met een eigen onderzoek.

Lezen

Aan lezen besteden we veel tijd op school. Dit hebben de kinderen
in alle vakken nodig. Voor sommige gaat het vanzelf om lekker te
lezen en voor andere kan het soms best een hele strijd zijn. Het is
fijn om ook thuis het lezen te stimuleren, als wij daarin iets kunnen
betekenen dan horen we dat graag.
We werken op dit moment nog met de methode: Leesparade, maar
gaan dit jaar ook op zoek naar een nieuwe methode. Die we dan in
het schooljaar van 2024-2025 zullen gaan gebruiken.
Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode
Nieuwsbegrip. Deze methode verzorgt iedere week een actueel
onderwerp, waar we met elkaar mee aan de slag gaan.
Buiten de vaste momenten in het lesrooster besteden we o.a. ook
aandacht aan de kinderenboekenweek.

Huiswerk

Iedere periode krijgt uw kind een mapje met huiswerk mee. Hierin
staat voor iedere schooldag een taak om te maken. Deze taken
kijken we op school na of worden overhoord.
We doen dit om kinderen verantwoordelijk te maken voor hun
eigen werk, extra bij te spijkeren, te leren plannen en als
voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
Wij raden aan om het huiswerk in een map of snelhechter te
bewaren.

Gym

Iedere dinsdag gaan we met de bus naar de gymzaal in De Drie
Maenen. We vertrekken rond 10.00 uur en zijn rond 11.50 uur weer
terug. De gymlessen worden aangeboden vanuit Synekri en zullen
gegeven worden door meester Tom.
Tijdens de gymlessen zijn gymkleding en schoenen verplicht.

Samenwerking

Als school werken we graag met u samen. U kent uw kind natuurlijk
als beste en bent daarom voor ons een hele belangrijke
informatiebron. We vinden het prettig om de lijntjes kort te houden
vanuit beide kanten. Dus mocht er dingen zijn dan horen we dat
heel graag.
Wij maken gebruik van Parro, als ouderapp, om u als ouders op de
hoogte te houden. In deze app versturen groepsleerkrachten
uitnodigingen voor gesprekken, worden er foto’s en verhalen
gedeeld. Ook vragen we via deze weg begeleiders voor bijvoorbeeld
activiteiten. Ook ontvangt u via deze app de Julianapost, dit is een
nieuwsbrief van de Koningin Julianaschool.
Mocht u nog geen parro account hebben of ondervindt u
problemen? Dan willen we u naar de volgende link verwijzen: Een
Parro Account aanmaken – Kennisportaal (zendesk.com)
Mocht u er daarna niet uitkomen dan kunnen wij met u meekijken.

We zien uit naar een mooi, leerzaam en fijn jaar met elkaar!

Met vriendelijke groet,

Juf Saskia en meester Peter